Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku

WIT.RI.271.5.2013.IF                                                                                                    Miastko, dnia 31.05.2013r.

 

 

Wykonawcy,

strona internetowa

zamawiającego,

tablica ogłoszeń

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                   nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ,,Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’

  

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. Bukowa 25, 76 – 200 Słupsk

i  Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena (100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500.

 

  1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert
    i łączną punktację
     (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

  1. P.U.H. WIWRA W.PILAWA, ul. Niedziałkowskiego 8c, 80-299 Gdańsk  – 301,37/500,00  pkt
  2. FIRMA HANDLOWA ARTMED  J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok 3, 97 -200 Tomaszów Mazowiecki – 425,01/ 500,00 pkt
  3. Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. Bukowa 25, 76 – 200 Słupsk i Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko – 500/500 pkt

 

2.  Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób  określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

  

               Zamawiający

                        (-) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 03-06-2013 14:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 03-06-2013 14:36:48