Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 91585 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 156008 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe i konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Miastko. Ulice i drogi gminne objęte przedmiotem zamówienia: a). miasto Miastko ulice: Armii Krajowej, Bogusława X, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Domowa, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Gen. Maczka, Gen. Wybickiego, Gen. Wituckiego, Grunwaldzka, Gościnna, Jeziorna, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Kaszubska, Kujawska, Kowalska, Konopnicka, Klonowa, Mickiewicza, Młodzieżowa, Ogrodowa, Osiedle Niepodległości, Piastowska, Pomorska, Przytulna, Podlaska, Pałucka, Podhalańska, Polna, Rodzinna, Sąsiedzka, Sportowa, Szkolna, Słoneczna, Słowackiego, Wielkopolska, Wrzosowa, Zielona. b). drogi gminne: Słosinko, Dretyń, Okunino, Węgorzynko. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty z podziałem na następujące części (zadania): Część 1:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową)i posypania kruszywem (grysami) : a) nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów - wyboje - do 850,0 m2; b) nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów - rakowizny - do 1000 m2; Część 2: Malowanie nawierzchni drogowych - do 1200 m2 Obejmuje malowanie (kolor biały) : - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów; - miejsc parkingowych, kopert; - linii ciągłych i przerywanych; - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Malowanie nawierzchni drogowych - do 1200 m2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZNAK - POL Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna, ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16036,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:13136,40
  • Oferta z najniższą ceną:13136,40/ Oferta z najwyższą ceną: 13136,40
  •  Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 28-05-2013 10:32:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ringwelski 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 28-05-2013 10:32:13