Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT.RI.271.4.2013.RCC

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z informacjami o:

1)       Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)       wykonawcach, których oferta została odrzucona;
3)       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
4)       terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę częściową złożoną przez Wykonawcę na następującą część:

Część (zadanie) nr 2:  „ZNAK-POL” Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz spółka jawna, 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości) – złożono jedną ofertę.

2. Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a  Pzp zamawiający może zawrzeć umowę z pominięciem terminów określonych w ust. 1 pkt. 2 przywołanego artykułu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-05-2013 14:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 21-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 21-05-2013 14:21:37