Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Numer ogłoszenia: 177588 - 2013;  data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 140590 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kujawskiej dz. nr 124 wraz z skrzyżowaniem z ul. Szkolną dz. nr 123 i ul. Podhalańską dz. nr 235 obr. 83/5 w Miastku o łącznej pow. 1125,4 m2 Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. przedmiot zamówienia został opisany za pomocą: 1. dokumentacji technicznej -zał. nr 12; 2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr. 13. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania w szczególności: a. roboty przygotowawcze, b. roboty rozbiórkowe - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm, c. prace przygotowawcze do ułożenia warstwy wiążącej i ścieralnej (oczyszczenie mechaniczne, skropienie emulsją, warstwa wyrównawcza), d. ułożenie nawierzchni wiążącej mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm po zagęszczeniu, e. ułożenie nawierzchni ścieralnej mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 3 cm po zagęszczeniu, f. spadki drogi poprzeczne i podłużne dostosować do warunków w terenie Na odcinku: a. ul. Kujawska długość - 130 m, szer. 7,5m b. skrzyżowanie ul. Szkolna długość 14m, szer. 6,5m; c. skrzyżowanie ul. Podhalańska długość 6,0m, szer. w trapezie 6,5m i 13,3m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 77747,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:77768,66

·         Oferta z najniższą ceną:77768,66/ Oferta z najwyższą ceną: 77768,66

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2013 15:18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-05-2013 15:18:40