Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar ) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem - 148014-2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar ) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Gminy Miastko (Straży Miejskiej w Miastku) systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) składającego się następujących elementów: 1.1 Urządzenie radarowe-fotoradar- 1 szt. 2.1.2 Komputery wraz z oprogramowaniem do pełnej obróbki zdjęciowo-mandatowej: 1.2.1 Komputer główny - Serwer - 1szt.1.2.2 Komputer przenośny-notebook do obsługi fotoradaru-1szt.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, co najmniej na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.3. Wykonawca musi zapewnić realizowanie czynności diagnostycznych lub serwisowych w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych ,jego naprawa oraz diagnostyka nie może zakłócić harmonogramu realizacji zamówienia.4. Wykonawca musi zapewnić naprawianie programu , usuwanie błędów z programu i inne czynności zmierzające do zapewnienia Zamawiającemu możliwości prawidłowego korzystania z programu, nieodpłatne dostarczenie aktualizacji oraz nowych opcji dodanych do programu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w terminie 7 dni od daty dostawy, osób wskazanych przez Zamawiającego do praktycznego opanowania umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania do pełnej obróbki zdjęciowo-mandatowej.6. Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad na własny koszt, bez względu na jego wysokość, w czasie nie dłuższym niż 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady, w przypadku gdy naprawa przekroczy 2 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o takich samych parametrach technicznych na własny koszt.7. Ubezpieczenie urządzenia do pomiaru należy do zadań Wykonawcy.8. Przyrząd do pomiaru prędkości (urządzenie radarowe ) ma posiadać następujące parametry techniczne:8.1. przystosowany do przewozu tzn. .możliwy będzie łatwy transport przyrządu w bagażniku pojazdu, ciężar przyrządu powinien umożliwić jego załadunek i rozładunek przez 1 osobę przystosowany do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze w konfiguracji w kontenerze służącym jako pełna osłona wszystkich podzespołów w szczególności: anteny, kamery, akumulatorów,generatora,lampy błyskowej oraz innych urządzeń dodatkowych np. ( modem WiFi);8.2 posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km na h z zakresem działki elementarnej 1km na h. Ma posiadać funkcję zapisu dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej; 8.3 być przystosowany do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów do dwóch pasów ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego. 8.4 posiadać możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami przyrządu (np.zmiana prędkości dozwolonej i progowej, włączanie-wyłączanie lampy błyskowej itp.) z odległości do 300 m za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi 8.5 po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej , rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymania pracy urządzenia 8.6 wykonywać jednoczesny pomiar prędkości i rejestracji zdarzeń drogowych pojazdów zbliżających się i oddalających względem przyrządu 8.7 wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej: nr zdjęcia, nr przyrządu którym wykonano pomiar, zmierzona prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru 8.8 być wyposażony w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min.30.000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz i zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie innym programem graficznym niż dostarczony przez Wykonawcę 8.9 ma posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do importu zawartości pamięci do innych programów analitycznych 8.10 ma posiadać funkcje wykonywania jednocześnie zdjęć dla pojazdów zbliżających jak i oddalających się względem urządzenia, oraz możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających np.60 km na h i dla pojazdów ciężarowych 8.11 ma posiadać funkcje rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu z możliwością wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia i ustawienia jasności ,ostrości oraz kontrastu 8.12 aparat cyfrowy ma pracować w technice cyfrowej z podaniem nazwy i typu oraz ma być wyposażony w matrycę monochromatyczną, czyli odpowiednio zapis obrazu w kolorze czarno-białym wyposażony w odpowiednie filtry- odblaskowy i antyrefleksyjny 8.13 umożliwiać wykonanie i rejestrację dwóch zdarzeń drogowych w ciągu 1 sekundy 8.14 mieć możliwość wykonywania pomiarów i zdjęć wszystkim pojazdom przekraczającym ustalony limit graniczny 8.15 posiadać lampę błyskową z osobnym źródłem zasilania, zapewniającą: 8.15.1 możliwość wykonywania zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy 8.15.2 czas pracy urządzenia bez konieczności ładowania akumulatorów min.8 h 8.15.3 interwał przeładowania lampy błyskowej max.0,5 sek 8.16 być przystosowany do pracy o każdej porze dnia i nocy i w różnych warunkach atmosferycznych 8.17 być przystosowany do pracy przez całą dobę i w temperaturach zewnętrznych min. 0 st.C do +50st.C 8.18 być wyposażony dodatkowo w notebook przystosowany do możliwości podglądu zarejestrowanych zdarzeń na drodze , komunikacja notebooka z urządzeniem w technologii Wi-Fi 8.19 urządzenie winno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych 8.20 posiadać aktualne orzeczenie Laboratorium Ochrony Radarowej o braku zagrożenia dla ludzi oraz środowiska , decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2011 r. Prawo o miarach ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 243, poz. 2441 ze zm.) oraz aktualne Świadectwo Legalizacji, które upoważnia do wprowadzenia przyrządu do obrotu wystawione przez Urząd Miar 9. Komputery mają posiadać następujące parametry :Zastrzega się że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć , jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 9.1. Komputer główny- Serwer o parametrach nie niższych niż: 9.1.1. procesor dwurdzeniowy min.3,0 Ghz, min 6 MB cache L2 9.1.2. płyta główna rekomendowana przez producenta komputera , min.1 złącze PCI - E x 16, min. 1 złącze PCI - Ex1, min. 2 złącza PCI, min. 4 złącza USB 2.0 9.1.3. pamięć RAM min. 4 GB w trybie dual - channel, FSB min. 800 Mhz 9.1.4. dwa dyski twarde z interfejsem SATAII o pojemności min.- 500 GB każdy, zapis w trybie lustrzanym (RAID 1) 9.1.5. karta grafiki zintegrowana z płytą główną, pamięć przydzielona dynamicznie min. 256 MB 9.1.6. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 9.1.7. karta sieciowa zintegrowana z płytą główną min.10-100-1000 Mbps ze złączem RJ45 9.1.8. napęd optyczny - nagrywarka DVD+-RW Dual Layer z technologią LightScribe 9.1.9. wbudowany czytnik kart pamięci min. SD-MMC-MS 9.1.10. obudowa w standardzie ATX z zasilaczem min.400W, aktywny filtr PFC 9.1.11. klawiatura PS-2 9.1.12. mysz PS-2 9.2. Komputer przenośny- notebook o parametrach nie niższych niż: 9.2.1. procesor dwurdzeniowy do urządzeń mobilnych min.2,0 Ghz, min.2 MB cache L2 9.2.2. pamięć RAM min.2 GB, FSB min.800 Mhz 9.2.3. dysk twardy z interfejsem SATA o pojemności min.250 GB 9.2.4. karta grafiki zintegrowana z płytą główną, pamięć przydzielana dynamicznie min.128 MB 9.2.5. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 9.2.6. karta sieciowa zintegrowana z płytą główną min. 10- 100- 1000 Mbps ze złączem RJ45 9.2.7. karta sieciowa bezprzewodowa obsługująca standardy min. WiFi 802.11b - g 9.2.8. napęd optyczny - nagrywarka DVD+ - RW Dual Layer 9.2.9. wbudowane porty : min. 3x USB 2.0, min.1 x HDMI, min. 1x RJ45, min.1 x D-SUB, 9.2.10. matryca o przekątnej min.15,4- TFT 9.2.11. wbudowany czytnik kart min.SD-MM-MS 9.2.12. komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 9.2.13. wbudowane urządzenie wskazujące - panel dotykowy 9.2.14. system operacyjny MS Windows 7 Professional PL Parametry równoważności dla systemu Windows 7 Professional: Dostarczyć należy najnowszą dostępną wersję systemu. Aplikacje jakie posiada Zamawiający i obecnie pracujące pod systemem Windows XP-Vista-7 muszą poprawnie pracować pod systemem równoważnym bez użycia dodatkowych aplikacji . System musi być w języku polskim. System musi być dedykowany do pracy w firmie (Zamawiający nie dopuszcza systemów dedykowanych do pracy w domu) i integrujący się z usługą Active Directory. System operacyjny 32-64-bit- nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet- witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet ( niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, kąta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z możliwością zarządzania stacją roboczą poprzez polityki- przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; posiadający narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i. NET Framework- możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScirpt bez emulacji, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. System plików zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 9.2.15. torba do notebooka 9.2.16. ładowarka samochodowa do notebooka 9.2.17. mysz ze złączem USB 2.0 9.2.18. pamięć przenośna typu pendrive USB 2.0 min.4 GB 9.2.19. program biurowy MS OFFICE 2010 PL Small Business 9.3. Zainstalowanie i uruchomienie systemu serwerowego oraz oprogramowania produkcyjnego. 10. Oprogramowanie do pełnej obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, archiwizowania oraz emisji pełnej dokumentacji mandatowej z licencją na jedno stanowisko komputerowe wraz z instalacją na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych. Program powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne: 10.1 posiadać funkcje graficzne umożliwiające poprawę jakości zdjęć (np.ustawienia ostrości, jasności, kontrastu) 10.2 możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia ( np. twarzy, numeru rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny pojazdu 10.3 indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie oraz spraw zakończonych , a także ich wizualizację w postaci widoków według powyższych indeksów 10.4 posiadać system identyfikacji (administrator, użytkownik ) i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora 10.5 możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, miejsca, numeru zdjęcia, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, numeru sprawy 10.6 rejestrowanie poszczególnych etapów przebiegu i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających 10.7 zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 10.8 możliwość wydruku dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie: wezwanie zawierające raport z miejsca zdarzenia, oświadczenia, karty MRD5, karty informacyjne, mandaty karne, zwrotne potwierdzenie odbioru, naklejki adresowe, tytuły wykonawcze do egzekucji oraz możliwość samodzielnej edycji wzorów/szablonów przez użytkownika 10.9 możliwość wydruku dokumentów seryjnych tj; wydruk wezwania, raport zdarzenia, oświadczenia, koperty wraz z możliwością ich samodzielnej edycji przez użytkownika. 10.10 sporządzać dokumentację w postaci raportów mandatów karnych za żądany dany okres, - sporządzać raport mandatów karnych do egzekucji za żądany dany okres - sporządzać karty PRD nie tylko za przekroczenia prędkości lecz również za inne wykroczenia ( telefon komórkowy, linia podwójna ciągła, brak pasów) 10.11 program przy generowaniu wydruków oraz innych procesach nie może wykorzystywać komercyjnego oprogramowania, firm trzecich 10.12 program musi mieć możliwość oraz zapewnić licencję instalacji na siedmiu stanowiskach służbowych komputerach wykorzystywanych do prowadzenia postępowania mandatowego w siedzibie Zamawiającego 10.13 odrębny i niezależny moduł systemu do windykacji, możliwy do instalacji w innej lokalizacji bez stałego dostępu do bazy danych. Moduł musi zapewnić wymianę danych z systemu poprzez import wszystkich niezbędnych danych z pliku, który będzie generowany w programie z bazy danych znajdującej się na serwerze Powyższy moduł powinien zapewnić: wydruk tytułów wykonawczych, a w tym: możliwość dowolnej edycji tytułów wykonawczych zarówno w pozycjach stałych jak również zaczytywanych, import danych z bazy danych mandatów na druk TYT-1, tworzenie zbiorczej ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych - spis wystawionych tytułów wykonawczych bądź inna forma umożliwiająca sprawdzenie ilości wystawionych TYT-1 ich numerów, dat wystawienia, danych osoby której dotyczy itd., tworzenie spisu bądź innej formy wykazu należności oddanych do windykacji w tym zapłaconych i niezapłaconych, pojedyńczy oraz zbiorczy wydruk tytułów wykonawczych TYT-1, pomoc w przydzielaniu urzędów skarbowych właściwych miejscowo poprzez zaczytywanie (tworzenie bazy aby nie wprowadzać każdorazowo odpowiedniego urzędu skarbowego); generowanie ewidencji tytułów wykonawczych poprzez zaczytywanie danych z możliwością edycji szablonu ( nadanie nr sprawy przez użytkownika ) ewidencji oraz jej wydruk; system windykacyjny umożliwiający m.in. ewidencjonowanie mandatów z informacją dotyczącą historii (nr mandatu, dane osoby, data wystawienia, liczba dni po terminie zapłaty, itd.) ; sporządzanie dokumentów opartych na zdefiniowanych przez użytkownika i system szablonach, które będą zaczytywać dane znajdujące się w bazie ( dane osobowe, adres, nr mandatu itp.) ; nadruk na zwrotkach adresu korespondencyjnego, nr sprawy 10.14 możliwość edycji punktów karnych w sprawie 10.15 zapewnić kompatybilność z wymianą danych z Centralną Ewidencją Pojazdów 10.16 wykonywać zestawienia za okres zdefiniowany przez użytkownika zawierające dane o sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości 11 Materiały użyte do wykonania muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):38.11.51.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.15.00-6, 48.77.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. do godz. 12:00. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A Oddz.Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. do godz. 1200. Znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń - gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 1)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w odpowiednio w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz i, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w siwz, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1.1. aktualną decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do Eksploatacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2001r.Prawo o Miarach (Dz.U.Nr 243,poz.2441 ze zm.);1.2. świadectwo legalizacji , które upoważnia do wprowadzenia przyrządu do obrotu-użytku;1.3. orzeczenie Laboratorium Ochrony Radiowej wydane przez LOR przy Państwowej Inspekcji Technicznej w Warszawie stwierdzające, że radarowy miernik do pomiaru prędkości nie nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska i spełnia wymogi sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).2. dowód wniesienia wadium:1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu;3. pełnomocnictwo osób-y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem realizacji zamówienia przez zamawiającego lub brakiem możliwości dalszej jego realizacji w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności pomimo dochowania należytej staranności tj.: -uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń podczas transportu wskutek różnych zdarzeń losowych (kolizja, wypadek w ruchu drogowym); -ukryte wady techniczne urządzeń ujawnione na etapie uruchomiania systemu, których usunięcie nie będzie możliwe w obowiązującym terminie umownym; -ukryte wady techniczne urządzeń ujawnione na etapie uruchomiania kwalifikujące je do wymiany na inne, których ponowna dostawa nie będzie możliwa w obowiązującym terminie umownym. b) niezawinioną przez wykonawcę zwłoką w realizacji dostaw. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki. 2) możliwość dostarczenia w ramach realizowanych dostaw nowszych wersji urządzeń - niż te, które były dostępne w terminie wyznaczonym do składania ofert - charakteryzujących się wyższymi parametrami technicznymi pozwalającymi na osiągnięcie większego stopnia sprawności funkcjonalnej urządzeń przekładającej się na jakość pracy systemu bez zmiany ceny oferty. Jeżeli te urządzenia będą miały wpływ na podniesienie sprawności systemu podczas jego eksploatacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 17, 25,00 zł. - dotyczy wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_forotarad_15042013.pdf (PDF, 456KB) 2013-04-15 15:36:53 456KB 750 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_forotarad_15042013.pdf (PDF, 383KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-15 15:36:53 383KB 139 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 KMBT25020130416141726.pdf (PDF, 40KB) 2013-04-16 14:03:50 40KB 591 razy
2 KMBT25020130416141759.pdf (PDF, 130KB) 2013-04-16 14:04:07 130KB 615 razy
3 Odpowiedż - wyjaśnienie.pdf (PDF, 220KB) 2013-04-19 14:19:00 220KB 630 razy
Wynik postępowania
1 Zawiad. o wyborze najk. oferty - fotoradar.pdf (PDF, 55.KB) 2013-04-25 13:17:16 55.KB 569 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie_zamowienia_fotoradar.pdf (PDF, 280KB) 2013-05-07 11:22:12 280KB 903 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 15-04-2013 15:36:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kuc 15-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-05-2013 11:22:12