Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku, pow. bytowski , woj. pomorskie" - WIT.RI.271.1.2013.IF

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku, pow. bytowski , woj. pomorskie”

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że
w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ”EKO – INSTAL” Piotr Kuczkowski,

ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena (100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500.

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

1)      POL – DRÓG Gdańska Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80 – 051 Gdańsk  – 395,34/395,34 pkt.;

2)      Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane ,,EKO - INSTAL’’ Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77 -143 Studzienice ; 500,00/500,00 pkt.;

3)      DOMAR Kazimierz Domarecki, Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz – 392,83/392,83 pkt.;

4)      Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowe - Handlowe Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul. Kościerska 5, 77 - 100 Bytów  – 448,94/ 448,94pkt.;

5)      STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków – 386,27/386,27 pkt.;

6)      Firma Usługowo-Budowlana,Witold Cygert,ul. Kościelna 6, 83-341Gowydlino 396,15/396,15pkt.;

7)      MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1 , 89 - 606 Charzykowy – 493,19/493,19 pkt.;

8)      HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko– 468,72/468,72pkt.;

2.  Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób  określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-02-2013 09:56:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-02-2013 09:56:42