Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie

Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 66546 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dostawa

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 16300 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3000 ton do remontu nawierzchni dróg gminnych we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 1. Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 2 Kruszywo będzie zamawiane w zależności od potrzeb telefonicznie bądź e-mailem, faksem na trzy dni przed planowaną dostawą. 3 Kruszywo dostarczane będzie przez Wykonawcę na teren Gminy Miastko wg wskazań Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 60.18.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 144181,62 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:171548,10
  • Oferta z najniższą ceną:171548,10/ Oferta z najwyższą ceną: 254610,0
  • Waluta:PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:13:31 14.KB 532 razy
2 18_02_2013_14_14_03_Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:14:03 14.KB 0 razy
3 18_02_2013_14_14_03_Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:14:03 14.KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 18-02-2013 14:08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 18-02-2013 14:14:56