Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzielenia zamówieniu na usługi transportowo - sprzętowe na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.RCC

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 51764 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 16654 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług transportowo-sprzętowych na rzecz Zamawiającego: 1) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min. 24 ton - 50 godzin, 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton - 100 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką, podczas naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych - 750 godzin.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1

   

Nazwa:Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności min.24 tony.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Stanisław Monasterska, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 4501,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:4920,00
 • Oferta z najniższą ceną:4920,00/ Oferta z najwyższą ceną: 4920,00
 • Waluta:PLN.

 

Część NR:2

   

Nazwa:Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności do 8 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 4399,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:5166,00
 • Oferta z najniższą ceną:5166,00/ Oferta z najwyższą ceną: 6506,70
 • Waluta:PLN.

 

Część NR:3

   

Nazwa:Świadczenie usług zestawem pojazdów: samochodem ciężarowym z przyczepą wywrotną o ładowności od 8 do 14 ton i koparko-ładowarką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 79408,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:69187,5
 • Oferta z najniższą ceną:69187,5/ Oferta z najwyższą ceną: 77490,00
 • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 07-02-2013 11:51:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 07-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 07-02-2013 11:51:04