Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie"

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY z informacjami o :

1)      wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)      terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez Wykonawców na następujące części:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice                                  

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

1). Usługi Transportowe „ZIMAR” Ryszard Ziegert ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów –475,35 pkt,,

2). Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski ul. Osiedle Leśne 1,

    77- 143 Studzienice,– 500,00 pkt,,                                                                                 

3). Usługi Transportowe Stanisław Monasterski Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, –484,25 pkt,,

4). „AUTO-KOM” Firma Handlowo-Usługowa Kamil Jesionowski Przydargiń-Kolonia 1,

    76-020 Bobolice, –336,90 pkt,,

5). BUD-DRÓG Ryszard Płatek, ul. Dworcowa 5/5, 76-010 Polanów, –430,45 pkt,,

6). Firma Usługowo – Handlowa „ŻWIREK” Krzysztof Stanisławski, Zielona Huta, 89-607 Konarzyny,

    –495,60 pkt,,

2.      Nie odrzucono żadnej oferty.

3.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4.      Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-02-2013 09:53:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 01-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-02-2013 09:53:16