Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
z informacjami o :

1)      wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)      terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez Wykonawców na następujące części:

Część (zadanie) nr 1 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski,  Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Część (zadanie) nr 2 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Część (zadanie) nr 3 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu
o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 1 

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;;

Część (zadanie) nr 2 

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;

2. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo – Handlowe „MEBLOMARK” s.c.  Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko – 397,00 pkt.

Część (zadanie) nr 3

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;

2. Przedsiębiorstwo  ProdukcyjnoUsługowo – Handlowe „MEBLOMARK” s.c.                                        Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko – 446,45pkt.;

2.      Nie odrzucono żadnej oferty.

3.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4.      Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 29-01-2013 15:11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-01-2013 15:11:03