Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Miastko ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gm. Miastko na sprzedaż drewna

 

Przetarg obejmuje sprzedaż posuszu drewna (sosny, świerka i brzozy), znajdującego się w lesie komunalnym obręb 83/2 Miastko  (dz. nr  42/2, 8/2 i 9).

Zakres prac należących do osoby wygrywającej przetarg:

- usunięcie tylko wskazanych i oznaczonych pomarańczową farbą drzew, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,

- pocięcie na klocki i ułożenie na stos umożliwiający dokonanie pomiaru metrów przestrzennych drewna,

- zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

- uporządkowanie terenu (posprzątanie gałęzi, itp.) po zakończeniu prac w terminie do  15.01.2013r.,

- zachowanie zasad bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Uwaga!

1.    Przewidywana, szacunkowa ilość pozyskanego drewna wynosi  ok. 30m3 - dokładna ilość zostanie obliczona po obmierzeniu drewna;

2.    Oferent może wywieźć drewno po zgłoszeniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku i po uzyskaniu przez tut. Urząd świadectwa legalności pozyskania drewna.

Cena wywoławcza wynosi 30 zł/m.p. pozyskanego drewna

Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Oferty należy składać pisemnie, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg na sprzedaż drewna – nie otwierać przed 23.11.2012r.w  sekretariacie Urzędu Miejskiego, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka1 do dnia 23 listopada 2012r. do godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

1.    Nazwę oferenta,

2.    Oferowaną cenę za m.p. (metr przestrzenny),

3.    Kryterium wyboru – 100% cena

Przetarg wygrywa oferent, który oferował najwyższą cenę za m.p. (metr przestrzenny).

W przypadku wystąpienia równorzędnych ofert dla oferentów tych dodatkowo przeprowadza się licytację ustną do momentu uzyskania najwyższej ceny.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie podpisana umowa sprzedaży drewna.

Termin zapłaty do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2012r. o godz. 1030, w pokoju           nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 28.11.2012r.

Cena uzyskana w przetargu jest ostateczną, nie podlega żadnym rokowaniom.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 15, Tel. 059 857 0716 w godz. 800 - 1500

Zastrzega się prawo odwołania lub zmiany ogłoszenia a także warunków przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania ofert.

Miastko, dnia 06.11.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-11-2012 10:18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Reszka 07-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-11-2012 10:18:43