Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego (432902 - 2012)

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 345944-2012 z dnia 2012-09-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja...
Termin składania ofert: 2012-09-24

Miastko: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 432902 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 345944 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1). Miastko ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Konst.3 Maja, Kowalska, Konopnickiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej, F. Chopina; chodniki: B. Chrobrego, Kr. Jadwigi, Gen. Wybickiego, Konst. 3 Maja, Szewska, Długa, A. Krajowej, Słupska, Kowalska, Piastowska -odśnieżanie 480 godz, usuwanie oblodzeń - 230 godz. 2). Miastko: ulice: os. Niepodległości, Ogrodowa, Wrzosowa, Jeziorna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen. Maczka, Kolejowa, Kwiatowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa, Zielona, Szkolna, Kujawska + droga do Nadleśnictwa, Podhalańska, Śląska, Pasieka: os. Wyzwolenia i droga do kurników, chodniki: Grunwaldzka, Pomorska, Dworcowa, Gen. Sikorskiego, Gen. Maczka, Wielkopolska, Młodzieżowa, Kujawska + do Nadleśnictwa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa, Wrzosowa -odśnieżanie 480 godz, usuwanie oblodzeń - 230 godz. 3). Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo -odśnieżanie -170 godz; 4). Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy - odśnieżanie -300 godz.,usuwanie oblodzeń - 80 godz. 5). Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry - odśnieżanie - 280 godz.; 6). Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo - odśnieżanie - 180 godz; 7). Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny - odśnieżanie - 160 godz.; 8). Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole - odśnieżanie - 150 godz.; 9). Głodowo, Ostrowo, Znakowo - odśnieżanie - 140 godz.; 10). Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko - odśnieżanie - 150 godz.; 11). Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR) - odśnieżanie - 200 godz.; 12). Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko - odśnieżanie - 160 godz.; 13). Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo - odśnieżanie - 160 godz.; 14). Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz - odśnieżanie - 200 godz.; 15). Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć - odśnieżanie - 200 godz. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. 3. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami przy użyciu pługów oraz sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem. Wymagania minimalne dot. sprzętu w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia przedstawia tabela w poz. 3.0.SIWZ. 4. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony w poz. 3. przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko na więcej niż jedną część zamówienia wymagania min. dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 6. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 7. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 8. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 9. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Miastko: ulice i chodniki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, Dretyń 80, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 76451,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:77922,0

·         Oferta z najniższą ceną:77922,0/ Oferta z najwyższą ceną: 86832,0

·         Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:Miastko: ulice i chodniki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 56739,2 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:71496,0

·         Oferta z najniższą ceną:71496,0/ Oferta z najwyższą ceną: 71496,0

·         Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Leśne s.c. RiR Maksym, Dretyń 31, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 17731,0 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:16340,40

·         Oferta z najniższą ceną:11934,00/ Oferta z najwyższą ceną: 25704,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:4   

Nazwa:Dretyń, Tursko, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, Dretyń 80, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 63623,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:65880,00

·         Oferta z najniższą ceną:24624,00/ Oferta z najwyższą ceną: 65880,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:5   

Nazwa:Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Prace Ziemne ZBYŚ Zbigniew Petrończak, Węgorzynko16E, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 20442,8 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:19600,00

·         Oferta z najniższą ceną:18144,00/ Oferta z najwyższą ceną: 24192,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:6   

Nazwa:Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, Dretyń 80, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 18210,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:15552,00

·         Oferta z najniższą ceną:15552,00/ Oferta z najwyższą ceną: 19245,60

·         Waluta:PLN.

Część NR:7   

Nazwa:Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Miastko, ul. Mickiewicza 10, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15019,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:15552,00

·         Oferta z najniższą ceną:15552,00/ Oferta z najwyższą ceną: 25920,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:8   

Nazwa:Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Handlowo - Gostronomiczne Przemysław Sztobnicki, Piaszczyna 46, 77-207 Piaszczyna, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15332,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:15714,00

·         Oferta z najniższą ceną:15714,00/ Oferta z najwyższą ceną: 15714,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:10   

Nazwa:Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Leśne s.c. R i R Maksym, Dretyń 31, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 18774,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:16200,00

·         Oferta z najniższą ceną:16200,00/ Oferta z najwyższą ceną: 24300,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:11   

Nazwa:Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zimowe Utrzymanie Dróg Zofia Domin, Świeszyno 12, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16270,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:18360,00

·         Oferta z najniższą ceną:12960,00/ Oferta z najwyższą ceną: 18360,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:12   

Nazwa:Biała, Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         BADMIS adam Bartoszewicz, Świerzenko 43, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 14351,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:13651,20

·         Oferta z najniższą ceną:13651,20/ Oferta z najwyższą ceną: 13651,20

·         Waluta:PLN.

Część NR:13   

Nazwa:Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEBLOMARK s.c. M. Lemanczyk, R. Lemanczyk, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 12516,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:13651,20

·         Oferta z najniższą ceną:13651,20/ Oferta z najwyższą ceną: 17107,20

·         Waluta:PLN.

Część NR:14   

Nazwa:Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         ANMEX Andrzej Monasterski, Pasieka, ul. Sosnowa 10, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15645,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:21168,00

·         Oferta z najniższą ceną:21168,00/ Oferta z najwyższą ceną: 21168,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:15   

Nazwa:Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEBLOMARK s.c. M. Lemanczyk, R. Lemanczyk, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 23177,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:23544,00

·         Oferta z najniższą ceną:23544,00/ Oferta z najwyższą ceną: 23544,00

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 05-11-2012 15:49:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 05-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 05-11-2012 15:49:56