Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ,,Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?- WIT.RI.271.8.2012.RCC

WIT.RI.271.8.2012.RCC                                                                              Miastko, dnia 31.10.2012 r.

                                                                                                                             

 

                                                                                                                

Wykonawcy,

strona internetowa Zamawiającego,

tablica ogłoszeń.            

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.  pomorskie”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1.  Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2.  wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4.  terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

                Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertęnr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ”EKO – INSTAL” Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

 

  1.  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

a. HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko                         – ilość uzyskanych pkt. tj. 394/394;

 

  1.   Nie odrzucono żadnej oferty.
  2.   Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.
  3.   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

Zamawiający

       (-) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 31-10-2012 13:00:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 31-10-2012 13:00:35