Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont dachów w świetlicach wiejskich (WIT.RI.271.13.2012.IF)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 336570-2012 z dnia 2012-09-07 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/5 - pow. dachu...
Termin składania ofert: 2012-09-24


Miastko: Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 380980 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 336570 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/5 - pow. dachu 126,69m2, gm. Miastko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowych wraz z przedmiarami świetlic wymienionych w poz. 2.1. siwz,2)Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ww dokumentach obejmuje m.in.: 1)rozbiórkę poszyć dachów, rynien, rur spustowych, opierzenia, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.;2)wzmocnienie krokwi, ołacenie połaci dachowych łatami z wykonaniem kontrłat, deskowanie połaci dachowych - wykonanie podbitek okapowych wiatrownic, izolacje; 3)pokrycie dachów blachodachówką, papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;4)montaż instalacji odgromowej; 5) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1. do 2.3.4. siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.11.00-8, 45.26.12.00-6, 45.31.00.00-3, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu 413, osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji, ANKRA - BIS, Gabriel Trojański, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 146977,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:121522,66
  • Oferta z najniższą ceną:121522,66/ Oferta z najwyższą ceną: 135458,09
  • Waluta:PLN.

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 04-10-2012 11:53:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 04-10-2012 11:53:00