Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Miastko: Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 364758 - 2012;
data zamieszczenia: 25.09.2012


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314458 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej dz. nr 75/2, 164,165,177 obręb Miłocice na długości 420 mb (zaznaczone na mapie sytuacyjno - wysokościowej kolorem żółtym). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej (projektu zagospodarowania) z przedmiarem robót; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi; 3.3. wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm; 3.4. wykonanie podbudowy z chudego betonu B-10 gr. 10 cm; 3.5. wykonanie nawierzchni z płyty betonowej (beton klasy B 35 układany na mokro) o gr. 15 cm i szerokości 3,0m; 3.6. wykonanie poboczy z gruzu stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o szerokości 2x1,0m; 3.7. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.8. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej. 3.9. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.8. siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 200393,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 173310,0

·         Oferta z najniższą ceną: 173310,0/ Oferta z najwyższą ceną: 199137,16

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-09-2012 13:31:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 25-09-2012 13:31:40