Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku - WIT.RI.271.9.2012.IF

 

Ogłoszenie powiązane - nr 181325-2012 z dnia 2012-08-22 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko:
1. Zaprojektowanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku składającego się z 14 punktów kamerowych wyposażonych w 19 kamer, szkieletu sieci opartej na pięciu głównych punktach dostępowych, Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM).

Termin składania ofert: 2012-08-30

Miastko: Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 347988 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 181325 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Zaprojektowanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku składającego się z 14 punktów kamerowych wyposażonych w 19 kamer, szkieletu sieci opartej na pięciu głównych punktach dostępowych, Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 2. Dostawa z rozmieszczeniem i konfiguracją niezbędnych urządzeń w ramach instalacji: 1) szkieletu sieci radiowej systemu monitoringu opartego na głównych punktach dostępowych przewidzianych na ul. Szewskiej 4, Grunwaldzkiej 1 (bud. Urzędu Miejskiego), ul. Dworcowej (CIT), ul. Młodzieżowej 8, ul. Gen. Sikorskiego (bud. Policji) umożliwiającego przesył sygnału wizyjnego z punktu kamerowego nr 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM) z planowaną lokalizacją w pomieszczeniu dyspozytorni Komisariatu Policji w Miastku; 2) transmisji radiowej sygnału z punktu kamerowego nr 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego (CMM) z planowaną lokalizacją w pomieszczeniu dyspozytorni Komisariatu Policji w Miastku w oparciu o szkielet sieci radiowej wskazany w punkcie 2a; 3) punktu kamerowego nr 1 (skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Mickiewicza w Miastku); 4) wyposażenia CMM w zakresie umożliwiającym prowadzenie monitoringu na stanowisku operatorskim dla 1 punktu kamerowego w: a)system zapisu uwzględniający docelową ilość kamer zgodnie z PFU dla I etapu budowy studia CMM , b) stanowisko operatorskie wyposażone na tym etapie budowy systemu w stację roboczą, klawiaturę sterującą oraz 1 szt. monitora CCTV zgodne z wymaganiami PFU, c) na tym etapie możliwe jest wykorzystanie innego oprogramowania zarządzającego do obsługi systemu, kompatybilnego z zaprojektowanymi kamerami oraz systemem zapisu, które pozwoliłoby na sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą dedykowanej klawiatury sterującej oraz odtwarzanie archiwum zapisanego na macierzy dyskowej. Zastosowane rozwiązanie byłoby rozwiązaniem tymczasowym, jednak pozwalającym na sprawną obsługę systemu monitoringu, a w przyszłości łatwą migrację do docelowego kształtu systemu z wykorzystaniem obecnej stacji roboczej, klawiatury sterującej oraz monitora, d) stanowisko operatorskie powinno być przystosowane do montażu pozostałych monitorów i urządzeń planowanych do obsługi systemu w CMM 3. Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia przy czym zakres robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej związanych z adaptacją pomieszczenia na CMM w budynku policji podlega wykonaniu w całości; 4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.23.50.00-9, 71.32.00.00-7, 32.41.80.00-6, 35.12.00.00-1, 35.12.53.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.30-9, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4, 51.31.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:13.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRO - SYSTEM, Dorota Konopko - Madej, Będzino 55, 76-037 Będzino, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 130420,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:88929,00
  • Oferta z najniższą ceną:88929,00/ Oferta z najwyższą ceną: 154611,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 14-09-2012 10:57:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 14-09-2012 10:57:06