Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice" - WIT.RI.271.4.2012.RCC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom;
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie."

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsząofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane,  Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 400/400

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu
o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

1)      HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane,  Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko – 400,00 pkt.

2)      TERBAU Spółka z o.o. , ul. Waryńskiego 2, 78- 400 Szczecinek  - 383,55 pkt.

3)      Usługi Ogólnobudowlane ,,MARBRUK’’ Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89 – 606 Charzykowy - 348,12 pkt

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

     Nie odrzucono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 13-09-2012 10:23:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 13-09-2012 10:24:20