Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WO.271.3.2012

WO. 271.3.2012

Miastko: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 250488 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2012/2013: 1) Gimnazjum w Miastku ul. Wrzosowa 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy budynku gimnazjum) - 222 uczniów , 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, ul. B. Chrobrego 7 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy ul. Koszalińskiej, ul. Dworcowej lub ul. Małopolskiej) - 79 uczniów, 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 79 uczniów , 4) Zespół Szkół w Dretyniu (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 128 uczniów, 5) Szkoła Podstawowa w Świerznie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 109 uczniów, 6) Szkoła Podstawowa w Słosinku (wsiadanie i wysiadanie na przystanku) - 19 uczniów , 7) Szkoła Podstawowa w Wałdowie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 26 uczniów; 8) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 14 uczniów, 9) Przedszkole nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska (wsiadanie i wysiadanie na przystanku na ul. Koszalińskiej, Dworcowej lub Małopolskiej) - 2 uczniów. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:22.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 657407,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:692950,00
  • Oferta z najniższą ceną:692950,00/ Oferta z najwyższą ceną:692950,00
  • Waluta:PLN.

                                                                                                                                     Zamawiający

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 22-08-2012 15:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 22-08-2012 15:10:58