Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012

Miastko, dnia 16 sierpnia  2012r.

WO.271.3.2012.AR                                                                                                                                                                                         

                         

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   
                nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez
                Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013  pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

                Na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniuzłożono jedną ofertę, którą uznano za  najkorzystniejszą:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, 77 – 100 Bytów, ul. Wybickiego 2

cena oferty brutto: 692 950,00PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego:

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                   Zamawiający

                                                                                                                           (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 16-08-2012 11:21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 16-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 16-08-2012 11:21:01