Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 230564-2012 z dnia 2012-07-02 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/3 - pow. dachu 316,74m2,
Termin składania ofert: 2012-07-17


Miastko: Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 278946 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 230564 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/3 - pow. dachu 316,74m2, gm. Miastko. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowych wraz z przedmiarami świetlic wymienionych w poz. 2.1. siwz, 2)Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ww dokumentach obejmuje m.in.: 1) rozbiórkę poszyć dachów, rynien, rur spustowych, opierzenia, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.; 2)wzmocnienie krokwi, ołacenie połaci dachowych łatami z wykonaniem kontrłat, deskowanie połaci dachowych - wykonanie podbitek okapowych wiatrownic, izolacje; 3) pokrycie dachów blachodachówką, papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 4) montaż instalacji odgromowej; 5) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1. do 2.3.4. siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.11.00-8, 45.26.12.00-6, 45.42.20.00-1, 45.31.00.00-3, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania Odnowa

 i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu 413, osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:31.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, DACH SYSTEM, Wiesław Kuśnierski, ul. Przemysłowa 6, 75-216 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 194421,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:162322,16

Oferta z najniższą ceną:162322,16/ Oferta z najwyższą ceną: 258617,99

Waluta:PLN

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 31-07-2012 14:25:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 31-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 31-07-2012 14:26:29