Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 56/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/VI/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:41:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/VI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:41:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/VI/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy Wieniec Dozynkowy" Marcin Woszczak 2011-09-27 10:33:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:33:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/VI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/VI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopewnika w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofinansowanie z budżetu Gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/VI/2011 z dnia 5 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:09:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:09:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/VI/2011 z dnia 5 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:06:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:03:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofinansowanie z budżetu Gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Marcin Woszczak 2011-09-27 10:01:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 09:59:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopewnika w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 09:57:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 09:56:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody Marcin Woszczak 2011-09-27 09:53:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Marcin Woszczak 2011-09-27 09:51:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 Marcin Woszczak 2011-09-27 09:46:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 09:44:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 09:40:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.111.118.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-09-26 14:09:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.32.2011.SG Marcin Woszczak 2011-09-26 13:30:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 20.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-21 14:42:29 dodanie dokumentu
Protokół nr VI/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:36:26 dodanie dokumentu
Protokół nr V/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:35:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.09.2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:24:51 dodanie dokumentu