Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.

 Miastko, dnia 04.10.2017 r.

WRG.6733.15.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (adres w aktach sprawy), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęły postanowienia uzgadniające:

  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków ARD.5151.147-2.2017.PK z dnia 20.09.2017r.
  • Starosty Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych nr Oś.673.382.1.2017.I z dnia 25.09.2017r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZD.224.3.179.2017.KK z dnia 25.09.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.32.2017.AP z dnia 28.09.2017r.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.15.2017.MS z dnia 14.09.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami w trakcie przedmiotowego postępowania oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 05-10-2017 13:17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 05-10-2017 13:17:57