Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 Mpa) o średnicy de 180 mm, PE100SDR 11 o długości całkowitej około 17000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko przebiegającej w powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08, obręb Brzeźnica, obręb Kaliska oraz w powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice, obręb Wołcza Mała, obręb Wołcza Wielka.

Miastko, dnia 10 marca 2020 r.

WRG.6733.1.14.2019.IM     

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, że zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania
dla G.EN.GAZ ENERGIA Spółka z o.o. (adres w aktach sprawy) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 180 mm, PE100SDR 11
o długości całkowitej około 17 000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko
przebiegającej w  powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08 (działki nr: 8, 9/3, 6, 5/1, 65/1, 36, 31/16, 32/23, 32/28, 32/30) obręb Brzeźnica (działki nr:12/1, 31, 29/2, 455, 3/18, 6, 8/6, 11, 9, 18, 10, 448, 24), obręb Kaliska (działki nr: 408/14, 413, 412/1, 411/2, 408/11, 408/3, 408/4, 395/1, 394, 382/1, 381, 375/5, 371, 352/1, 375/3) oraz powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice (działki nr: 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 169, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 154, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/4, 243), obręb Wołcza Mała działki nr: 43/2, 47/2, 19/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149), obręb Wołcza Wielka (działki nr: 6/21, 6,20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5).

 

zawiadamiam,

 

że został przygotowany dla G.EN.GAZ ENERGIA Spółka z o.o. (adres w aktach sprawy) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa)
o średnicy de 180 mm, PE100SDR 11 o długości całkowitej około 17 000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko
przebiegającej w  powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08 (działki nr: 8, 9/3, 6, 5/1, 65/1, 36, 31/16, 32/23, 32/28, 32/30) obręb Brzeźnica (działki nr:12/1, 31, 29/2, 455, 3/18, 6, 8/6, 11, 9, 18, 10, 448, 24), obręb Kaliska (działki nr: 408/14, 413, 412/1, 411/2, 408/11, 408/3, 408/4, 395/1, 394, 382/1, 381, 375/5, 371, 352/1, 375/3) oraz powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice (działki nr: 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 169, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 154, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/4, 243), obręb Wołcza Mała działki nr: 43/2, 47/2, 19/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149), obręb Wołcza Wielka (działki nr: 6/21, 6,20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5).

Informuję, że w powyższej sprawie wpłynęły postanowienia uzgadniające:

 1. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (znak BD.RPP.611.3.2020.KS-M z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagą, która została uwzględniona  w pkt 2c tiret szesnaste decyzji,
 2. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (znak ARD.5151.1.2020.MS z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (znak O.GD.Z-3.4351.2.2020.ER z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji wyłącznie w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 20; jednocześnie w/w postanowienie nie dotyczy planowanej inwestycji w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 20 (działka nr 19/2 obręb Wołcza Mała oraz działka nr 169 obręb Miłocice),
 4. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie (znak SZ.ZZI.2.521.5.2020.SS z dnia 10.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2c tiret czternaste decyzji,
 5. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile (znak BD.ZPU.2.611.26.2020.MU z dnia 16.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2c tiret pietnaste decyzji,
 6. Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie (znak DM.7137.7.2020 z dnia 15.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 7. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (znak O.Sz.Z-3.4351.9.2020.mg z dnia 20.01.2020 r.)-uzgodnienie pozytywne w stosunku do obszarów przylegających do pasa drogowego drogi krajowej nr 20 oraz uwagi dotyczące działek położonych w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 20, które zostały uwzględnione w pkt 2d tiret ósme decyzji,
 8. Starosty Szczecineckiego w Szczecinku (znak RS.644.1.2020.AŻ z dnia 17.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 9. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (znak: SZ.RPP.437.6.2020.ep z dnia 31 stycznia 2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag (zgłoszone uwagi w uzasadnieniu do wymienionego postanowienia, zostały już wcześniej ujęte w pkt 2c tiret siódme-ósme decyzji),
 10. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak ZS.224.3.36.2020.TS
  z dnia 12.02.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag; ponadto uwagę zawartą
  w Uzasadnieniu do w/w postanowienia uwzględniono w pkt 2c tiret trzynaste decyzji),
 11. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (znak ZArch.K.5151.14.2020.EK z dnia 26.02.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag.

Ponadto informuję, że w powyższej sprawie wpłynęły pisma uzgadniające:

 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (znak RDOŚ-Gd-WZP.612.58.1.2020.AP z dnia 14.01.2020 r. )-przekazano informację, że organ nie zajmie stanowiska w terminie21 dni, tym samym projekt decyzji należy uznać za uzgodniony,
 2. PSE Polskiej Sieci Elektroenergetycznej Departament Eksploatacji Usługi Sieciowe
  w Bydgoszczy (znak 110-DE-DSB-DUB-WFB.071.20.2020.2 z dnia 21.01.2020 r.)
  - przekazano informację, że w granicach terenu objętego decyzją nie są planowane żadne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznych o napięciach 220 kV
  i 400 kV oraz PSE nie posiada również obiektów elektroenergetycznych o tych napięciach,
 3. Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie (znak EO-5MMD-000070-2020 z dnia 31.01.2020 r.)-opinia z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2a tiret szóste decyzji.

Projekt decyzji uznaje się za uzgodniony z:

 1. Starostą Bytowskim, gdyż organ nie zajął stanowiska w wymaganym terminie na przesłany
  z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. Burmistrzem Białego Boru, gdyż organ nie zajął stanowiska w wymaganym terminie
  na przesłany z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Powiatowym Zarządem Dróg w Szczecinku, gdyż organ nie zajął stanowiska w wymaganym terminie na przesłany z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku,
ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

          W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz
do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zamieszczenia na:

1) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku (www.bip.miastko.pl) – a/a

2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze

3) Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze

4) Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku

5) Tablica ogłoszeń Sołtys Sołectwa Brzeźnica

6) Tablica ogłoszeń Sołectwa Kaliska

7) Tablica ogłoszeń Sołectwa Miłocice

8) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wołcza Mała

9) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wołcza Wielka

 

 

Otrzymują:

1) Wnioskodawca.

2) Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3)A/a

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie bip.pdf (PDF, 1.MB) 2020-03-13 10:23:33 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Maszka 13-03-2020 10:23:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 13-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 13-03-2020 10:23:33