OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego-Kujawska na terenie działki nr 84/5 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko oraz działek nr 248, 118/4, 119, 121/2, 121/3, 121/4, 120, 121/1, 122 obręb ewidencyjny 83/5 Miastko.

WRG.6733.22.2018.MK                                                                                                                                         Miastko, dnia 15.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 04 grudnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Tomasza Zielonki - Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego-Kujawska na terenie działki nr 84/5 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko oraz działek nr 248, 118/4, 119, 121/2, 121/3, 121/4, 120, 121/1, 122 obręb ewidencyjny 83/5 Miastko.
  2. W powyższej sprawie wpłynęły postanowienia uzgadniające:
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nr ZS.224.3.33.2019.TS z dnia 01.02.2019r.
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nr O.GD.Z-3.4351.29.2019.MS z dnia 01.02.2019r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.22.2018.MS z dnia 28.01.2019r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

III. w dniu 15 lutego 2019r. została wydana dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., decyzja nr 004/2019 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego-Kujawska na terenie działki nr 84/5 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko oraz działek nr 248, 118/4, 119, 121/2, 121/3, 121/4, 120, 121/1, 122 obręb ewidencyjny 83/5 Miastko.

 

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 15-02-2019 15:39:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 15-02-2019 15:39:54