Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3)

Miastko, 08.11.2018r.

WRG.6733.15.2018.MS                                                                         

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3), w ten sposób, że w pkt 2 lit. c) niniejszej decyzji:

w miejsce:

"c) (...)

- realizacja planowanej inwestycji bez wykonywania robót bezpośrednio na terenie części działki nr 324/3 stanowiącej grunty leśne (Ls); w związku z powyższym nie nastąpi bezpośrednia ingerencja w zagospodarowanie w/w działki oraz naruszenie drzewostanu i roślinności na jej terenie – nie będzie potrzeby zajęcia przedmiotowej działki na okoliczność prowadzenia robót; wymagana szerokość gruntu na lesie (Ls), niezbędna do utrzymania linii kablowej w sprawności technicznej w trakcie jego eksploatacji nie większa niż 2m",

wpisuje się:

"c) (...)

- realizacja planowanej inwestycji na terenie części działki nr 324/3 stanowiącej grunty leśne (Ls) w obszarze pasów drogowych dróg leśnych, nie dopuszcza się wykroczenia z inwestycją poza pas drogowy dróg leśnych i usuwania drzew, w przypadku kolizji z zielenią wysoką stosować należy przewiert sterowany na głębokości nie mniejszej jak 2 m; szerokość pasa gruntu na lesie (Ls), niezbędna do utrzymania linii kablowej w sprawności technicznej w trakcie jej eksploatacji nie może przekraczać 2m".

UZASADNIENIE

W decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3), wystąpiła omyłka techniczno - pisarska wynikająca z błędnego przekopiowania ciągu wyrazów.

Artykuł 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ wydający decyzję może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia m.in. omyłki pisarskie występujące w wydanych decyzjach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 09-11-2018 14:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 09-11-2018 14:54:20