OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3,

WRG.6733.15.2018.MS                                                                                                                                                                            Miastko, dnia 19.10.2018r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 16 sierpnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Ewy Stroińskiej reprezentującej ENERGA INVEST Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) działającej z pełnomocnictwa ENERGA-Operatora SA - Oddziału w Koszalinie (adres w aktach sprawy), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowych SN-15kV oraz 2 słupków SN na terenie działek nr 225, 226/1, 226/3, 324/3 obręb ewidencyjny Kowalewice.
  2. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZS.224.3.259.2018.TS z dnia 25.09.2018r.
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku postanowieniem O.GD.Z-3.4351.308.2018.ER z dnia 24.09.2018r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem WRG.6733.15.2018.MS z dnia 11.09.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

 

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

III. w dniu 19 października 2018r. została wydana dla Energa Operator S.A. Oddziału w Koszalinie, decyzja nr 016/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3).

 

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 19-10-2018 08:38:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 19-10-2018 08:39:23