OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12).

Miastko, dnia 14.08.2018r.

WRG.6733.11.2018.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 19 czerwca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Jerzego Godlewskiego - Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12).
  2. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku postanowieniem ARD.5151.158-2.2018.MS z dnia 10.07.2018r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku postanowieniem ZS.224.3.194.2018.TS z dnia 23.07.2018r.
  • Starostę Bytowskiego postanowieniem Oś.673.382.1.2018.V z dnia 16.07.2018r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.16-21.2018.AP z dnia 23.07.2018r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

III. w dniu 14 sierpnia 2018r. została wydana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o., decyzja nr 012/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12).

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 16-08-2018 15:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 16-08-2018 15:18:09