Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . 2018-04-19 12:28:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . 2018-04-19 12:26:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . 2018-04-19 12:25:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-04-19 12:23:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-04-19 12:20:27
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania . 2018-04-19 12:18:25
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko . 2018-04-19 12:16:12
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku . 2018-04-19 12:13:31
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2018-04-19 12:11:48
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko . 2018-04-19 12:09:17
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych . 2018-04-19 12:07:05
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . 2018-04-19 12:04:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku . 2018-04-19 12:01:05
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . 2018-04-19 11:59:24
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-04-19 11:57:15
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-19 11:55:05
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko . 2018-04-19 11:53:11