Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko.

Miastko, dnia 31.01.2018r.

WRG.6733.19.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Pana Szczepana Piorun, prowadzącego działalność Usługi Transportowe Handel - Export - Import i Spedycja (adres w aktach sprawy),, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami w trakcie przedmiotowego postępowania oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 31-01-2018 13:39:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 31-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 31-01-2018 13:39:34