Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 28/1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2019-01-17 14:00:20
Zarządzenie Nr 27/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018r. 2019-01-17 13:53:59
Zarządzenia Nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. 2019-01-08 10:34:16
Zarządzenie Nr 28/VIIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2019-01-08 09:39:57
Zarządzenie Nr 20/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Rządowego Programu Mieszkanie plus. 2018-12-31 13:30:16
Zarządzenie Nr 17/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-12-31 13:23:07
Zarządzenie Nr 19/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powolania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anny Siudak. 2018-12-28 16:16:09
Zarządzenie Nr 18/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 27/V/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-12-28 16:13:41
Zarządzenie Nr 16/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ba powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 r. 2018-12-28 16:09:00
Zarządzenie Nr 15/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 16:04:42
Zarządzenie Nr 14/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 16:02:06
Zarządzenie Nr 13/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:57:01
Zarządzenie Nr 12/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:54:30
Zarządzenie Nr 11/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:51:57
Zarządzenie Nr 10/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. 2018-12-28 15:48:49
Zarządzenie Nr 9.VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-12-28 15:06:58
Zarządzenie Nr 2/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 14:41:11
Zarządzenie Nr 4/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2018 r. 2018-12-06 10:22:05
Zarządzenie Nr 8/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka. 2018-12-05 13:00:10
Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-12-05 12:28:18
Zarządzenie Nr 7/VIII/2018 Burmistrza Miastka wz dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. 2018-12-04 13:23:59
Zarządzenie nr 6/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko na 2019 rok w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2018-12-04 12:29:33
Zarządzenie Nr 3/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka. 2018-12-04 12:22:47
Zarządzenie Nr 1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadani pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej. 2018-12-04 12:19:40
Zarządzenie Nr 574/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2018-02-08 10:59:21
Zarządzenie Nr 575/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 rok. 2018-01-16 09:17:35
Zarządzenie Nr 576/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko". 2018-01-16 09:09:57
Zarządzenie Nr 577/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie". 2018-01-18 13:11:43
Zarządzenia Nr 578/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-23 10:24:49
Zarządzenie Nr 579/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-01-18 13:16:01
Zarządzenie nr 580/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-01-18 13:18:13
Zarządzenie Nr 581/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 roku." 2018-01-30 07:30:28
Zarządzenie Nr 582/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-01-30 07:35:54
Zarządzenie Nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych swzkołach podstawowych oraz do publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. 2018-02-22 13:30:35
Zarządzenie Nr 584/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowiska urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-08 10:55:24
Zarządzenie Nr 585/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-02-08 10:52:02
Zarządzenie Nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do kasy pierwszej w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2018-02-22 13:26:24
Zarządzenie Nr 586/VII/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko" 2018-02-02 14:12:09
Zarządzenie Nr 587/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Kolejowej w Miastku" 2018-02-08 10:32:49
Zarządzenie Nr 588/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-02-15 11:20:33
Zarządzenie Nr 589/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-02-15 11:22:58
Zarządzenie Nr 590/VII/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej - Miasteckiego Klastra Energii" 2018-02-14 11:33:24
Zarządzenie Nr 591/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na: "Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-02-16 11:40:03
Zarządzenie Nr 592/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-02-21 14:03:09
Zarządzenie Nr 593/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-02-21 14:08:31
Zarządzenie Nr 594/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Magdaleny Stankowiak - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok II" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z EFS. 2018-02-21 14:15:43
Zarządzenie Nr 595/VII/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-21 14:21:33
Zarządzenie Nr 596/VII/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych.". 2018-02-23 12:04:27
Zarządzenie Nr 597/VII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargopwej "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". 2018-02-23 12:27:39
Zarządzenie Nr 598/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminu składania przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2018-03-09 12:41:47
Zarządzenie Nr 599/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-09 12:44:21
Zarządzenie Nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii". 2018-03-15 13:48:44
Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. 2018-03-09 12:48:49
Zarządzenie Nr 601/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". 2018-04-04 10:17:42
Zarządzenie Nr 602/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul.Kolejowej w Miastku". 2018-04-04 10:09:51
Zarządzenie Nr 603/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na"Dostawę sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". 2018-03-26 12:37:45
Zarządzenie nr 604/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-03-26 12:46:44
Zarządzenie Nr 605/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastka za 2017 rok. 2018-03-23 13:59:59
Zarządzenie Nr 606/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 589/VII/2018 z dnia 09.02.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-03-28 14:38:47
Zarządzenie Nr 608/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-03-28 14:41:28
Zarządzenie Nr 609/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". 2018-04-04 12:31:43
Zarządzenie nr 610/1/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018. 2018-04-17 08:14:31
Zarządzenie Nr 610/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-10 07:55:37
Zarządzenie Nr 611/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w Miastku". 2018-04-04 11:15:55
Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". 2018-04-04 12:36:51
Zarządzenie Nr 613/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:54:06
Zarządzenie Nr 614/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:56:41
Zarządzenie Nr 615/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:58:47
Zarządzenie Nr 616.VII.2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-04-17 08:16:41
Zarządzenie Nr 616/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji,pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. 2018-04-10 09:46:05
Zarządzenie Nr 617/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji, pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. 2018-04-17 08:28:57
Zarządzenie Nr 6128/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-04-26 10:01:29
Zarządzenie Nr 618/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-04-17 08:34:57
Zarządzenie Nr 619/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku.. 2018-04-26 09:45:51
Zrządzenie Nr 620/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w prawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku. 2018-04-26 09:42:03
Zarządzenie Nr 622/VII/2018 Burmistrza z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Eko - Miastko 2018 " w roku budżetowym 2018. 2018-04-26 09:33:07
Zarządzenie Nr 623/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-26 10:42:44
Zarządzenie Nr 624/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. 2018-04-26 09:12:30
Zarządzenie Nr 625/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. 2018-04-26 09:08:04
Zarządzenie Nr 627/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2018-04-25 14:26:21
Zarządzenia Nr 628/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia . 2018-04-25 14:23:49
Zarządzenie Nr 629/VII/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:21:51
Zarządzenie Nr 630/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:19:49
Zarządzenie Nr 631/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:17:46
Zarządzenie Nr 632/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-30 14:27:55
Zarządzenie Nr 635/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Zakres opracowania, wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2018-05-23 12:22:43
Zarządzenie Nr 636/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadania pn;" Ochrona budynku Centrum Informacji Turystycznej w Miastku". 2018-05-23 12:33:09
Zarządzenie Nr 637/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2108 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej cieci ciepłowniczej w Miastku". 2018-06-06 08:20:11
Zarządzenie Nr 638/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."pełnienie nadzoru inwestycyjnego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko. 2018-06-06 08:27:03
Zarządzenie Nr 639/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietna 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa dla Pana Lecha Warsińskiego - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-05-23 12:37:19
Zarządzenie Nr 640/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i udzielenia pełnomocnictwa . 2018-05-23 12:42:59
Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadani pn.: "Rozbiórka części budynku przemysłowego ul. Stolarska 7 w Miastku". 2018-05-23 12:57:10
Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn."Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie " Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastku" 2018-05-23 12:50:23
Zarządzenie Nr 642/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2018-05-23 13:42:19
Zarządzenie Nr 643/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2018-05-23 13:02:19
Zarządzenie Nr 645/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia;" Zakup dostępu do systemu Informacji prawnej (SIP) wersja on - line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych" Gmina Miastko. 2018-05-24 13:53:07
Zarządzenie nr 646/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". 2018-05-29 09:45:23
Zarządzenie Nr 647/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 y. 2018-06-06 08:40:51
Zarządzenie Nr 648/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej" 2018-06-04 08:38:54
Zarządzenie Nr 649/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu nas terenie Gminy Miastko" 2018-06-04 08:42:09
Zarządzenie Nr 650/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn."Wieś roku 2018 w Gminie Miastko". 2018-06-06 08:44:45
Zarządzenie Nr 651/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2018-07-10 08:19:59
Zarządzenie Nr 652/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia :"Zakup dostępu do systemu Informacji Prawnej (SIP) wersja on-line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych w Gminie Miastko". 2018-06-08 08:53:29
Zarządzenie Nr 653/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej". 2018-06-15 11:32:39
Zarządzenie Nr 654/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku" i "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku". 2018-06-15 11:43:32
Zarządzenie Nr 655/VII/2218 Burmistrza Miastka Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. 2018-06-22 13:02:13
Zarządzenie Nr 656/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku. 2018-07-05 09:19:33
Zarządzenie Nr 657/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2018-06-22 13:07:49
Zarządzenie Nr 658/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowana ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrożenia życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydania decyzji. 2018-06-22 13:15:06
Zarządzenie Nr 659/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydania decyzji. 2018-06-22 13:26:33
Zarządzenie Nr 660/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. - dokument stracił ważność 2018-06-22 13:36:50
Zarządzenie Nr 661/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o oświadczenia "Dobry start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry star". 2018-06-22 13:58:06
Zarządzenie Nr 662/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na:"Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". 2018-06-22 14:08:48
Zarządzenie Nr 663/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds/ płac w Referacie Obsługi Szkół. 2018-06-22 14:12:19
Zarządzenie Nr 664/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 14, położonej w obrębie Wołcza Wielka, Gm.Miastko. 2018-07-05 07:55:54
Zarządzenie Nr 665/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". 2018-07-05 08:00:25
Zarządzenie Nr 666/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2018-07-05 08:11:42
Zarządzenie Nr 667/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania końcowego odbioru technicznego zamówienia pn.:"Budowa,rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) na terenie Gminy Miastko." 2018-10-24 09:12:00
Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-07-05 08:16:40
Zarządzenie Nr 669/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-07-05 08:28:13
Zarządzenie Nr 670/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowqej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa". 2018-07-05 08:32:33
Zarządzenie Nr 671/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w zakresie ul. Stolarskiej"." 2018-07-05 08:37:15
Zarządzenie Nr 672/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-10-29 12:52:33
Zarządzenie nr 673/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-07-16 10:25:22
Zarządzenie nr 674/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na:"Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miastko. 2018-07-12 09:14:06
Zarządzenie Nr 675/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na świetlicę wiejska w Tursku" 2018-07-18 09:26:38
Zarządzenie Nr 676/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-07-26 09:47:54
Zarządzenie Nr 677/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-07-26 09:49:59
Zarządzenie Nr 678/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i udzielenia pełnomocnictwa Panu Ignacemu Kozioł. 2018-07-26 09:51:14
Zarządzenie Nr 679/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. :Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ... 2018-07-27 10:47:27
Zarządzenie Nr 680/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. 2018-07-27 14:59:44
Zarządzenie Nr 681/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-07-31 09:43:21
Zarządzenie Nr 682/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-08-03 11:41:39
Zarządzenie Nr 683/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miastko (PSZOK). 2018-09-11 09:35:40
Zarządzenie Nr 684/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:03:25
Zarządzenie Nr 685/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:05:03
Zarządzenie Nr 686/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:07:15
Zarządzenie Nr 687/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-09-11 10:26:41
Zarządzenie Nr 688/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. 2018-09-11 10:30:05
Zarządzenie Nr 689/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2018-09-11 10:33:09
Zarządzenie Nr 690/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finasowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. 2018-09-11 10:37:43
Zarządzenie Nr 691/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. 2018-09-11 10:45:03
Zarządzenie Nr 692/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-09-11 10:47:23
Zarządzenie Nr 693/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. - dokument stracił ważność 2018-09-25 13:22:07
Zarządzenie Nr 694/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2018-09-11 10:49:46
Zarządzenie Nr 695/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". 2018-09-27 14:18:07
Zarządzenie Nr 697/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-09-13 10:37:32
Zarządzenie Nr 698/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 07 września 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.. 2018-09-11 12:20:36
Zarządzenie Nr 699/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-24 15:54:53
Zarządzenie Nr 700/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-24 15:57:16
Zarządzenie Nr 701/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Weroniki Ćwiklińskiej. 2018-09-19 09:36:03
Zarządzenie Nr 702/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-09-20 13:53:51
Zarządzenie Nr 703/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". 2018-09-17 11:42:27
Zarządzenie Nr 704/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-09-26 14:08:45
Zarządzenie Nr 705/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 września 2018r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-09-24 11:54:19
Zarządzenie Nr 706/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna". 2018-09-24 16:00:35
Zarządzenie Nr 707/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 677/VII/2018 z dnia 24.07.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-09-25 14:46:09
Zarządzenie Nr 708/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-09-27 14:16:37
Zarządzenie Nr 709/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-03 08:17:04
Zarządzenie Nr 710/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko- Piaszczyna w Gminie Miastko". 2018-10-30 13:05:57
Zarządzenie Nr 711/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przekazanie nagrody Burmistrz Miastka. 2018-10-01 12:09:08
Zarządzenie Nr 712/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-10-02 12:37:42
Zarządzenie Nr 713/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-10-02 13:00:58
Zarządzenie Nr 714/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko". 2018-10-02 08:18:31
Zarządzenie Nr 715/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb., gm. Miastko". 2018-10-02 08:21:31
Zarządzenie Nr 716/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 04 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-12 13:01:16
Zarządzenie Nr 717/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-10-11 15:03:20
Zarządzenie Nr 718/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2018 r. z w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST. 2018-10-26 11:02:29
Zarządzenie Nr 719/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-26 08:35:06
Zarządzenie nr 720/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic,chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego. go 2018-10-31 13:22:33
Zarządzenie Nr 721/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad dzialania punktu potwierdzającego profile zaufania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-10-30 09:14:12
Zarządzenie Nr 722/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2018 r. 2018-11-27 09:57:01
Zarządzenie Nr 723/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2018 w sprawie powołania kom isji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-11-27 10:16:04
Zarządzenie Nr 724/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 208 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.;" Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania :Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku". 2018-11-27 10:23:46
Zarządzenie Nr 725/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do działek nr 295,291/3,290/1 oraz 302 .ew.83/2 Miastko. 2018-11-27 10:28:48
Zarządzenie Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:40:55
Zarządzenie Nr 727/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciązednia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:43:11
Zarządzenie Nr 728/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości i służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:35:35
Zarządzenie Nr 729/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. z w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko za 2019 r. 2018-11-16 11:10:43
Zarządzenie Nr 730/VII/20128 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2018-11-16 11:05:31
Zarządzenie Nr 731/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2018. 2018-11-27 11:21:08
Zarządzenie Nr 732/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2018 r/ w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 11:25:08
Zarządzenie Nr 733/VII/2018 Burmistrza Miastka z dna 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-11-27 11:30:48
Zarządzenie Nr 734/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2018-11-27 11:40:13
Zarządzenie Nr 736/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r.. - dokument stracił ważność 2018-11-27 11:46:16
Zarządzenie nr 737/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miastka. 2018-11-27 11:51:11