OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo.

WRG.6733.16.2017.MS                                                                                                                                                                   Miastko, dnia 06.11.2017r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  1. w dniu 07 września 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Natalii Spiczak - Brzezińskiej (adres w aktach sprawy), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo.
  2. Pismem z dnia 29.09.2017r. Wnioskodawca zmienił zamierzenie objęte wnioskiem. Zgodnie z nowym wnioskiem, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmuje inwestycję polegającą na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo.
  3.  Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie postanowieniem DM.7137.215.2017 z dnia 11.10.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.16.2017.MS z dnia 03.10.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

  1. W dniu 06 listopada 2017r. została wydana dla Pani Natalii Spiczak - Brzezińskiej (adres w aktach sprawy), decyzja nr 020/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 08-11-2017 15:28:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 08-11-2017 15:30:25