Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 września 2017 roku, godz. 11:00.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. 2017-08-31 10:40:10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. 2017-08-31 10:42:48
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-08-31 10:44:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-08-31 10:45:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-08-31 10:48:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ? porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego ? edycja 2017? . 2017-08-31 10:50:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działka numer 43/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-08-31 10:51:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-08-31 10:54:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. 2017-08-31 10:56:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/7, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-08-31 10:58:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-08-31 11:01:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-08-31 11:02:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-08-31 11:04:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-08-31 11:05:08
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 2017-08-31 11:07:01