Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 czerwca 2017 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-06-23 12:06:12
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-06-23 12:07:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-06-23 14:48:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017?2023. 2017-06-23 14:51:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-06-23 14:54:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-06-23 14:59:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-06-23 15:02:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. 2017-06-23 15:04:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-06-23 15:06:37
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż. 2017-06-23 15:10:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-23 15:15:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2017-06-23 15:18:17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-06-23 15:24:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko. 2017-06-23 15:25:36
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania na Burmistrza Miastka. 2017-06-23 15:26:59
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-06-23 15:31:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2017-06-23 15:32:19