OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128.

Miastko, dnia 20.06.2017r.

WRG.6733.7.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w  dniu 04 kwietnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Krzysztofa Więcławskiego (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128.
  2. W powyższej sprawie wpłynęło postanowienie uzgadniające:
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ARD.5151.46-2.2017.KG z dnia 18.05.2017r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku znak: ZS.224.3.87.2017.KK z dnia 31.05.2017r.
  • Starosty Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, znak: Oś.673.213.1.2017.I z dnia 02.06.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.21,22,23.2017.AP z dnia 02.06.2017r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.7.2017.MS z dnia 08.05.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

  • III. W dniu 20 czerwca 2017r. została wydana dla spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, decyzja nr 014/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 22-06-2017 12:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 20-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 22-06-2017 12:55:44