Zarządzenie Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 453/VII/2017

BURMISTRZA MIASTKA

z dnia 13 czerwca 2017r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko
w 2018 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XXXVII/322/2017
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku,

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku
w składzie:

 1. Dariusz Jurgielewicz - Przewodniczący
 2. Ireneusz Ferenc - Wiceprzewodniczący
 3. Józef Michalski - sekretarz
 4. Kazimierz Kozieł - członek
 5. Tomasz Krauze - członek
 6. Marta Muchowska-Narloch - członek
 7. Joanna Gocoł - członek
 8. Małgorzata Szkilnyk - członek
 9. Magdalena Jankowska - członek
 10. Daniel Radziszewski – członek
 11. Alina Kuc – członek
 12. Weronika Bublińska - członek
 13. Gabriela Myślak - członek
 14. Monika Lica - członek
 15. Małgorzata Styrenczak - członek
 16. Wioleta Mydło - członek
 17. Roman Chamier-Ciemiński - członek
 18. Mieczysław Czarnecki - członek
 19. Radosław Wójtowicz - członek
 20. Marek Klepczarek - członek

 

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

 1. przeprowadzenie procedury realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku na podstawie zasad i trybu oraz harmonogramu określonych w Uchwale
  Nr XXXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku,
 2. przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku,
 3. przeprowadzenie głosowania wśród uprawnionych mieszkańców Gminy Miastko
  nad pozytywnie zweryfikowanymi zgłoszeniami zadań w celu wyboru zadań
  do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku,
 4. sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miastka protokołu z każdego posiedzenia Komisji, podpisanego przez wszystkich obecnych w jego trakcie członków.

§ 3.

Ustala się regulamin działania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko
w 2018 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                                   BURMISTRZ MIASTKA

                                                                                                                                                   (-) Roman Ramion

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 11:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 11:03:38