Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Weryfikacja zadań

Weryfikacja zgłoszonych zadań

od 28 sierpnia do 22 września 2017 r.

 

 1. Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonuje Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku powołana przez Burmistrza Miastka.
 2. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności
  i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.
 3. Kryteria formalno - prawne weryfikacji przez Komisję zgłoszonych zadań
  do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku:
 1. właściwy formularz zgłoszenia zadania złożony przez uprawnione osoby lub jednostki bądź organizacje pozarządowe w okresie od 3 lipca
  do 25 sierpnia 2017r.,
 2. wykaz co najmniej dwudziestu osób, które ukończyły 16 rok życia, popierających zgłoszone zadanie,
 3. koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
  w kwocie nieprzekraczającej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 4. termin realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w okresie
  od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 5. zgłaszane zadania dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjno-remontowych, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko.
 6. zgłaszane zadania dotyczą wyłącznie własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych, 
 7. zgłaszane zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w punkcie 3.
 2. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji
  w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.
 3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.
 4. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.
 5. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
 6. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję
  w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji
  nie przysługuje odwołanie.
 7. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych
  do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku wraz
  z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku  w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:38:48