Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłaszanie zadań

Zgłaszanie zadań od 3 lipca  do 25 sierpnia 2017 r.

 

 1. Zgłaszane zadania mogą wyłącznie dotyczyć zadań inwestycyjno-remontowych, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko.
 2. Zgłaszane zadania, o których mowa w ust. 1 dotyczą wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych. 
 3. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
 1. każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
 2. organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastko,
 3. zarząd osiedla,
 4. rada sołecka.
 1. W przypadku sprawowania zarządu jednostki organizacyjnej nad daną nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Miastko, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości na realizację przez Gminę wskazanego we wniosku zadania. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku.
 2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.
 3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2018 roku.
 4. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej
  20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat.
 5. Zgłoszone zadanie może dotyczyć dowolnego okręgu, o którym mowa w § 1 pkt. 4.
 6. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.
 7. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku, wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie oraz wzór zgody na realizację zadania zarządcy nieruchomości udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku, w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.
 8. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się:
 1. w wersji pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miastku;
 2. w wersji pisemnej, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Miastku (77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (za datę wpływu uważa się datę nadania);
 3. w wersji elektronicznej przez internetową platformę Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko: miastko.budzet-obywatelski.org.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:36:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:36:30