Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

Miastko, dnia 15.05.2017 r.

WRG.6733.3.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla spółki P4 Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło pismo Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZS.224.3.63.2017.KK z dnia 27.04.2017r. o braku podstaw prawnych do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów leśnych.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.3.2017.MS z dnia 18.04.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

BURMISTRZ MIASTKA

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 17-05-2017 15:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 17-05-2017 15:29:25