Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko 2016-11-18 13:08:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zadry oraz w miejscowości Wołcza Mała 2016-12-16 13:31:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 246 w Miastku oraz działki 163/2 przy ulicy Dworcowej w Miastku 2016-12-16 13:36:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów koło Łodzierzy 2016-12-16 13:38:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny Studnicy w Kawczu-Okuninie 2016-12-16 13:40:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska - Ogrodowa" w Miastku 2016-12-16 13:42:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Ceglane w Miastku 2016-12-16 13:45:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 16/1 i 16/6 w Miastku 2016-12-16 13:48:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wielofunkcyjnego zespołu usług w Kowalewicach. 2017-01-18 12:10:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dretyniu. 2017-01-18 12:12:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko-Słupska". 2017-01-18 12:14:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w Świeszynie. 2017-01-18 12:16:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej-Chrobrego." 2017-01-18 12:27:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo mieszkalnego przy ul. Małopolskiej w Miastku. 2017-01-18 12:30:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno- usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku. 2017-01-18 12:32:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego "Błoga Góra" w Wałdowie 2017-01-18 12:34:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. KOSZALIŃSKA-JEZIORNA w Miastku 2017-01-18 12:36:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUJAWSKA 2017-01-18 12:38:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobięcino oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy w Bobięcinie 2017-01-18 12:41:04
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku 2017-01-18 12:43:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA 2017-01-18 12:47:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. RONDO 2017-01-18 12:59:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO 2017-01-18 13:23:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA 2017-01-18 13:30:02