Zarządzenie Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 275/VII/2016
BURMISTRZA MIASTKA

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku w składzie:

 1. Dariusz Jurgielewicz - Przewodniczący
 2. Ireneusz Ferenc - Wiceprzewodniczący
 3. Kamila Magalska - sekretarz
 4. Kazimierz Kozieł - członek
 5. Tomasz Krauze - członek
 6. Marta Muchowska-Narloch - członek
 7. Joanna Gocoł - członek
 8. Małgorzata Szkilnyk - członek
 9. Marcelina Wolska - członek
 10. Magdalena Jankowska - członek
 11. Daniel Radziszewski – członek
 12. Alina Kuc – członek
 13. Weronika Bublińska - członek
 14. Jerzy Dolny - członek
 15. Janusz Gawroński - członek
 16. Mieczysław Czarnecki - członek
 17. Teresa Lipka - członek
 18. Radosław Wójtowicz - członek
 19. Marek Klepczarek - członek

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

 1. przeprowadzenie procedury realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku na podstawie zasad i trybu oraz harmonogramu określonych w Uchwale Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku,
 2. przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku,
 3. przeprowadzenie głosowania wśród uprawnionych mieszkańców Gminy Miastko nad pozytywnie zweryfikowanymi zgłoszeniami zadań w celu wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku,
 4. sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miastka protokołu z każdego posiedzenia Komisji, podpisanego przez wszystkich obecnych w jego trakcie członków.

§ 3.

Ustala się regulamin działania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                        BURMISTRZ MIASTKA
                                                                                                                                                           (-) Roman Ramion
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 14:16:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 18-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 14:16:32