Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD 2016-08-23 14:28:51
Uchwała nr 128/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miastko 2012-01-09 15:23:19
Uchwała nr 127/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 2012-01-09 15:21:32
Uchwała nr 126/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 2012-01-09 15:20:07
Uchwała nr 125/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2012 rok 2012-01-09 15:19:02
Uchwała nr 124/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu 2012-01-09 15:18:05
Uchwała nr 123/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2012-01-09 15:17:21
Uchwała nr 122/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2012-01-09 15:09:23
Uchwała nr 121/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej 2012-01-09 15:07:57
Uchwała nr 120/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-01-09 15:06:47
Uchwała nr 119/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-01-09 15:05:53
Uchwała nr 118/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-01-09 15:05:15
Uchwała nr 117/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-01-09 15:03:35
Uchwała nr 116/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-01-09 15:02:57
Uchwała nr 115/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko 2012-01-09 14:59:16
Uchwała nr 114/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 2011-11-30 10:36:18
Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku 2011-11-30 10:35:11
Uchwała nr 112/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2011-11-30 10:33:38
Uchwała nr 111/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie nabycia nieruchomości zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-30 10:31:37
Uchwała nr 110/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-30 10:30:26
Uchwała nr 109/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 roku 2011-11-30 10:29:04
Uchwała nr 108/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003 roku 2011-11-30 10:27:38
Uchwała nr 107/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-11-30 10:26:12
Uchwała nr 106/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko 2011-11-30 10:24:34
Uchwała nr 105/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-30 10:23:35
Uchwała nr 104/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2011-11-30 10:22:46
Uchwała nr 103/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2011-11-30 10:21:54
Uchwała nr 102/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-11-30 10:20:08
Uchwała nr 101/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-11-30 10:14:44
Uchwała nr 100/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-15 10:21:43
Uchwała nr 99/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2011-11-15 10:20:07
Uchwała nr 98/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej 2011-11-15 10:18:43
Uchwała nr 97/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drudze przetargu działki gruntu 2011-11-15 10:17:07
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko 2011-11-15 10:15:14
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-11-09 10:39:30
Uchwała nr 95/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-09 10:38:25
Uchwała nr 94/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2011-11-09 10:36:35
Uchwała nr 93/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 2011-11-09 10:35:26
Uchwała nr 92/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko 2011-11-09 10:33:36
Uchwała nr 91/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2011-11-09 10:31:38
Uchwała nr 90/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-11-09 10:28:18
Uchwała nr 89/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice 2011-09-08 11:00:55
Uchwała nr 88/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko 2011-09-08 10:58:47
Uchwała nr 87/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalnosc Burmistrza 2011-09-08 10:56:50
Uchwała nr 86/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-09-08 10:56:06
Uchwała nr 85/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrazenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2011-09-08 10:54:34
Uchwała nr 84/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-09-08 10:53:35
Uchwała nr 83/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-09-08 10:52:26
Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-09-08 10:50:38
Uchwała nr 81/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-09-08 10:49:10
Uchwała nr 80/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-09-08 10:48:21
Uchwała nr 79/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-09-08 10:47:02
Uchwała nr 78/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-09-08 10:45:23
Uchwała nr 77/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 2011-09-08 10:44:35
Uchwała nr 76/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 rok 2011-09-08 10:39:56
Uchwała nr 75/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2011-08-08 10:23:16
Uchwała nr 74/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko - osiedlom 2011-08-08 10:21:05
Uchwała nr 73/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 41/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 roku 2011-08-08 10:17:08
Uchwała nr 72/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132G w Miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2011-08-08 10:15:02
Uchwała nr 71/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie zasad obciązania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko służebnościami przesyłu 2011-08-08 10:10:24
Uchwała nr 70/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-08 10:06:34
Uchwała nr 69/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-08 10:04:41
Uchwała nr 68/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 2011-08-08 10:03:54
Uchwała nr 67/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-08 10:03:00
Uchwała nr 66/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie zainicjowania i rozwoju budownictwa społecznego na terenie Gminy Miastko 2011-07-04 10:40:11
Uchwała nr 65/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2011-07-04 10:38:08
Uchwała nr 64/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie ustalenia wysokości opłat ze świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2011-07-04 10:35:31
Uchwała nr 63/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo 2011-07-04 10:33:21
Uchwała nr 62/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2011-07-04 10:31:09
Uchwała nr 61/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastko 2011-07-04 10:29:17
Uchwała nr 60/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-07-04 10:27:08
Uchwała nr 59/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 2011-07-04 10:24:26
Uchwała nr 58/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 2011-07-04 10:23:23
Uchwała nr 57/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-07-04 10:22:30
Uchwała nr 56/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-07-04 10:16:19
Uchwała nr 55/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2010 rok 2011-07-04 10:13:57
Uchwała nr 54/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2010 2011-07-04 10:11:50