Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.40.2011.AMK

 

Burmistrz  Miastka  działając  w  wykonaniu  uchwały  Rady  Miasta  i  Gminy  Miastko Nr 3/XLIV/98  z dnia 31 stycznia 1998r. w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokali  mieszkalnych  na  rzecz  dotychczasowych  najemców oraz  na  podstawie  art.35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 jedn. tekst z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży:

Położenie  nieruchomości - ul. Podlaska 15/1                                                                   

Opis nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 39,65 m2 położony na  parterze budynku.

Numer  działki  - 111/5

Numer  księgi  wieczystej -  kw SL1M/00003035/9                 

Powierzchnia  działki - 314 m2

Numer  obrębu  geodez. - 83/1

Forma  sprzedaży  -  bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku  - 7/100

Cena sprzedaży lokalu - 16.421,00 zł..

Cena udziału w gruncie - 923,00 zł.   

Wysokość pierwszej opłaty rocznej  -  25% wartości udziału w gruncie

Wysokość opłat rocznych - 1 %  wartości gruntu

Terminy wnoszenia - 31 marzec każdego roku

Termin zapłaty -  przed zawarciem  aktu  notarialnego

Zgodnie z art.34 ust.1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, iż pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 03-11-2011 07:45:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 02-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 03-11-2011 07:45:57