OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 08.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 KPA (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

 

zawiadamiam strony postępowania że:

 

1. W dniu 15 kwietnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Pana Eugeniusza Mirowskiego (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, linii kablowej0,4kV oraz szafek pomiarowo-rozdzielczych zlokalizowanych na dz. nr 405, 406, 400,935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 935/8, 935/9, 935/10, 935/11, 935/12, 935/13, 935/14, 935/15 i 935/16 obr. ew .Pasieka.

2. W powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie uzgadniające nr O.GD.Z-3.4351.180.2015.ER z dnia 29.05.2015r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

3. W dniu 15 czerwca 2015r. została wydana dla ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie decyzja nr 011/2015 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej
i elektroenergetycznych linii kablowych na działkach nr 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 935/9, 935/10, 935/11, 936/12, 935/13, 935/14, 400, 405 i 406 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

4. W dniu 24 lipca 2015 r. wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miastka nr 011/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych na działkach nr 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 935/9, 935/10, 935/11, 936/12, 935/13, 935/14, 400, 405 i 406 w obrębie ewidencyjnym Pasieka, w związku z pominięciem w części tekstowej decyzji działek nr 935/15 i 935/16, a tym samym brakiem wymaganych prawem stanowisk innego organu wynikającego z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie działek nr 935/15 i 935/16 objętych wnioskiem.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

5. W powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie uzgadniające nr O.GD.Z-3.4351.263.2015.KS z dnia 04.08.2015 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

6. W dniu 08 września 2015r. została uchylona decyzja ostateczna Burmistrza Miastka nr 011/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych na działkach nr 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 935/9, 935/10, 935/11, 936/12, 935/13, 935/14, 400, 405 i 406 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

7. W dniu 08 września 2015r. została wydana dla ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie decyzja nr 021/2015 kończąca wznowione postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej
i elektroenergetycznych linii kablowych na działkach nr 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 935/9, 935/10, 935/11, 935/12, 935/13, 935/14, 935/15, 935/16, 400, 405 i 406 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

BURMISTRZ MIASTKA

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 15-09-2015 08:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 15-09-2015 08:13:41