Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r