Projekty uchwał na XII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 19.06.2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwałypowołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-06-16 12:18:37
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miastko 2015-06-16 12:14:35
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/106/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko 2015-06-16 12:12:18
Projekt uchwały w sprawie . zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015r. 2015-06-16 12:08:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/4 m. Miastko oraz w obrębie Węgorzynko 2015-06-16 12:07:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 59/6, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-06-16 12:04:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9a, położonej w Dretynku, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy 2015-06-16 12:02:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 512/5 2015-06-16 11:59:50
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2015-06-16 11:57:04
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-06-16 11:50:21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2014 rok - dokument stracił ważność 2015-06-16 11:48:39
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2014 rok 2015-06-16 11:46:04