Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekty uchwał na XI sesję w dniu 29 maja 2015 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. Wieś roku 2015 w Gminie Miastko 2015-05-21 13:55:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencjruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-05-21 13:52:20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-05-21 13:49:15
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji .Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019. 2015-05-21 13:47:26
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miastko 2015-05-21 13:45:53
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum. 2015-05-21 13:44:31
projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Role . Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role . Wiatrołom i sołectwo Żabno . 2015-05-21 13:34:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 83/4 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko 2015-05-21 12:53:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 217/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko stanowiącej własnośćawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-05-21 12:52:07
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach miasta i gminy Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-05-21 12:48:38
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-05-21 12:22:59
przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku ? zmiany projekt uchwały w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 2015-05-21 12:18:38
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-05-21 12:16:11
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu 2015-05-21 12:03:20