Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego –

 Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :

 -  pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy,

- analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym inwestycji, które mogą zostać objęte dotacjami

-  współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją strategii rozwoju Gminy, programów/planów strategicznych i rozwojowych gminy  Miastko

 - współudział w pracach  związanych z opracowywaniem  dokumentów  strategicznych  związków gminnych lub innych związków/ stowarzyszeń/

    fundacji, do których należy Gmina Miastko

- konstruowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych

II. Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie wyższe magisterskie

     2. dobry stan zdrowia

     3. posiadanie obywatelstwa polskiego

     4. nieposzlakowana opinia

     5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

     6. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

     7. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

      1. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawo Unii Europejskiej,

         finanse publiczne, ustawa o samorządzie gminnym,

      2. znajomość całokształtu spraw związanych z funduszami pomocowymi Unii

         Europejskiej

      3. doświadczenie w pracy samorządowej

      4. co najmniej 2 letni staż pracy

      5. biegła obsługa MS Office

      6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych  w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku

     2. w pełnym wymiarze czasu pracy

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny

      2. kwestionariusz osobowy

      3. CV

      4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

      5. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

      6. kserokopie świadectw pracy

      7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

      8. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

      9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w  przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia  zaświadczenia  z Krajowego rejestru Karnego/

     10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania  lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

     11. kserokopia dowodu osobistego

     12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych””, w terminie 11 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 20.02.2015 r. do dnia 02.03.2015 r. do godziny 17.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 konkurs - pozyskiwanie funduszy zew..pdf (PDF, 14KB) 2015-02-20 14:33:26 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 20-02-2015 14:33:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:50:51