Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Pielęgniarki Naczelnej -Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd

Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji)

w  Miastku

ogłasza konkurs na stanowisko  - Pielęgniarki Naczelnej

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) :

 • Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione   w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182)
  1.  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  3. dokument potwierdzający posiadanie prawo wykonywania zawodu;
  4.  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  6.  zaświadczenie o niekaralności.
 • Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI NACZELNEJ” w terminie do 27.12.2013 roku
 • Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
 • W ramach konkursu przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie spółki dania 30.12.2013 roku od godziny 1000, budynek administracji, sekretariat
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu do- 31.12.2013 roku.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu.

tel. 531 566 897

  

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE_naczelna pielęgniarka.pdf (PDF, 30KB) 2013-12-20 15:23:22 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 20-12-2013 15:23:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:52:16