Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1  do statutu Gminy Miastko zwołuję X/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 25 października 2013 roku,

(tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia      20 września 2013 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 35/X).

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat   wygasł – (druk nr 36/X);

    a) złożenie ślubowania nowo wstępującego radnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –     (druk nr 37/X).

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 38/X).

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie dróg gminnych – (druk nr 39/X).

9. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników    Gminy (zgodnie z art. 24h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) – (druk nr 40/X).

10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych        (zgodnie z art. 24h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) – (druk nr 41/X).

11. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów       w sprawach:

  11.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – ((druk nr 42/X)

  11.2. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Wołcza Wielka” na lata 2013 - 2021 –     (druk nr 43/X),

  11.3. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Wołcza Mała” na lata 2013 - 2021 –    (druk nr 44/X),

  11.4. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Czarnica” na lata 2013 - 2021 –   (druk nr 45/X),

  11.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki nr 63/1   stanowiącej własność Gminy Miastko  (dot. działki położonej w obrębie Węgorzynko,    gm. Miastko) – (druk nr 46/X),

  11.6. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 130/2, 131/2, 174/2 i 169 stanowiących   własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości    przyległej  – (druk nr 47/X),

11.7. wyrażenia zgody na zamianę działek nr 10/29 i nr 10/47 stanowiących własność   Gminy Miastko, na działkę nr 10/45, stanowiącą własność osoby fizycznej –    (druk nr 48/X),

  11.8. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki    nr 191/3, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 49/X),

  11.9. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki     nr 12/10 i nr 12/11, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 50/X),

  11.10.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki   nr 3/10, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 51/X),

  11.11.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kamnica działki nr 184/2,   stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 52/X),

  11.12.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 167/1, stanowiącej   własność Gminy Miastko (dot. działki położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko)  – (druk nr 53/X),

  11.13.wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek nr:  611/2 w obrębie Role-Żabno, gm. Miastko, 177/1 w obrębie Pasieka, gm. Miastko,
            11 w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko – (druk nr 54/X), 

  11.14.przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”– (druk nr 55/X),

  11.15. powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku –   (druk nr 56/X),

  11.16. zmiany Uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010  roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia  ich składów osobowych (dot. zmian w składzie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia  Sportu i Promocji) – (druk nr 57/X),

   11.17. zmiany Uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010  roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia  ich składów osobowych (dot. zmian w składzie Komisji Infrastruktury Technicznej) –     (druk nr 58/X).

12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

13. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku.

Ygodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-10-2013 14:02:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-10-2013 14:02:20