Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.25.2011.AMK

 

Burmistrz  Miastka  działając  w  wykonaniu  uchwały  Rady  Miasta  i  Gminy  Miastko Nr 37/VI/2011  z  dnia 31 marca 2011r. w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  dotychczasowych  najemców oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży oraz  na  podstawie  art.35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 jedn. tekst)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży:
 
Położenie  nieruchomości  -  ul. Kolejowa 10/2                                                                    
 
Opis nieruchomości   lokal mieszkalny o pow. 27,43 m2  położony na parterze budynku. Do lokalu  przynależy piwnica o pow. użytkowej 10,22 m2, będąca jego częścią składową.
 
Numer  działki - 179/6    
 
Numer  księgi  wieczystej -  kw SL1M/00006415/8                                                                                    
 
Powierzchnia  działki - 365 m2
 
Numer  obrębu  geodez. -  83/1
 
Forma  sprzedaży - bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu 
 
Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 5/100
 
Cena sprzedaży lokalu - 12.364,00 zł..
 
Cena udziału w gruncie -  913,00 zł.                     
 
Termin zapłaty  -  przed  zawarciem  aktu  notarialnego
 
Ogłoszenie  było  wywieszone  na  tablicach  ogłoszeń  UM  Miastko  przez  okres  21 dni , 
 
Zgodnie z art.34 ust.1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, iż pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-07-2011 12:06:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-07-2011 12:06:22